Are you a Carer, Occupational Therapist or Physiotherapist? Join our Healsoul.

KEYNOTE SPEAKERS


Robert Langer (Keynote)
Andew W. Lo (Keynote)

SPEAKERS


Alex Gasner
Andew W. Lo (Keynote)
Becky Pferdehirt
Chong Xu
Doug Fisher
Feng Han
Helen Chen
Hongjie Hu
James Huang
James Zhao
Jason Spring
John Lepore
Kan Chen
Karen Liu
KT Moortgat
Liangsu Wang
Lisa (Licen) Xu
Lu Zhang
Mark Rowen
Martin Crook
Matthew Lungren
Niels Emmerich
Ricky Sun
Robert Langer (Keynote)
Shanshan Xu
Stacy Feld
Victor Shi
Wenseng “Wendy” Pan
Yanhong Lin
Zeenat Patrawala